Boldenon jaka dieta

1. Če iz poimenovanja tarifne številke ali opombe 4 k temu poglavju ne izhaja kaj drugega, obsegajo tarifne številke tega poglavja samo proizvode, ki so v surovem stanju ali so oprani (tudi, če so oprani s kemičnimi snovmi, ki odstranjujejo nečistoče, ne da bi se spremenila struktura proizvoda), zmleti v prah, drobljeni, rešetani, presejani, koncentrirani s flotacijo, magnetno separacijo ali drugim mehaničnim ali fizikalnim postopkom (razen s kristalizacijo), vendar ne obsegajo proizvodov, ki so praženi, kalcinirani, dobljeni z mešanjem ali naprej obdelani po postopkih, ki niso navedeni v ustrezni tarifni številki.

Boldenon jaka dieta

boldenon jaka dieta

Media:

boldenon jaka dieta

http://buy-steroids.org